ค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 18-19 กพ. 59

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฟ  จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง

environment-discovery-camp-2th-19 environment-discovery-camp-2th-18 environment-discovery-camp-2th-17 environment-discovery-camp-2th-16 environment-discovery-camp-2th-15 environment-discovery-camp-2th-14 environment-discovery-camp-2th-13 environment-discovery-camp-2th-12 environment-discovery-camp-2th-11 environment-discovery-camp-2th-10 environment-discovery-camp-2th-9 environment-discovery-camp-2th-8 environment-discovery-camp-2th-7 environment-discovery-camp-2th-6 environment-discovery-camp-2th-5 environment-discovery-camp-2th-4 environment-discovery-camp-2th-3 environment-discovery-camp-2th-2