นักศึกษาสิ่งแวดล้อมฯปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยนักศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

environment-analysis-lab-2559-2environment-analysis-lab-2559-5environment-analysis-lab-2559-1  environment-analysis-lab-2559-3 environment-analysis-lab-2559-4    environment-analysis-lab-2559-6 environment-analysis-lab-2559-7 environment-analysis-lab-2559-8 environment-analysis-lab-2559-9 environment-analysis-lab-2559-10