ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมเล่นเกมส์ พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึก

สมัครร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆได้ที่ http://www.scienceweek.sru.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077-913-366

ติดตามข่าวสารของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ทางเพจ https://www.facebook.com/environmental.sru/

เยี่ยมชมซุ้มของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/aon.watcharee/videos/10217324089518522/