“รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565” รอบ Porfolio

“เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 2565”

👉 รอบ Porfolio 👈
ลงทะเบียนในระบบ TCAS

🔵 ประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละสาขา
– Portfolio 1 📌 ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 64 -15 ต.ค. 64
– Smart Portfolio 📌 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 64- 12 พ.ย. 64

ผ่านทาง http://admission.sru.ac.th/tcas65/