นักศึกษาสิ่งแวดล้อมฯปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

Read more

อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแรงร่วมใจทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจ ทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ขยะ” ภัยร้ายก่อโรค! ขยะจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสร้างปัญหามลพิษ ขยะยังเป็นตัวการสำคัญที่จะนำไปสู่หลากหลายปัญหาด้านสุขภาพสุขภาวะ เพราะขยะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคร้ายจำนวนมาก ส่วนขยะแบบไหนเป็นต้นตอของโรคอะไร ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขยะ เริ่มกันที่ ขยะมูลฝอย หากไม่รู้วิธีการแยกหรือเก็บทำความสะอาดก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของ เชื้อแบคทีเรีย หากจัดการไม่ดีเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะเป็นตัวการก่อ โรคระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ทั้งท้องร่วง ท้องเสีย โดยจะมีสัตว์จำพวก หนู แมลงสาบ

Read more

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more