สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ขยะ” ภัยร้ายก่อโรค!

ขยะจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสร้างปัญหามลพิษ ขยะยังเป็นตัวการสำคัญที่จะนำไปสู่หลากหลายปัญหาด้านสุขภาพสุขภาวะ เพราะขยะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคร้ายจำนวนมาก ส่วนขยะแบบไหนเป็นต้นตอของโรคอะไร ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขยะ

เริ่มกันที่ ขยะมูลฝอย หากไม่รู้วิธีการแยกหรือเก็บทำความสะอาดก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของ เชื้อแบคทีเรีย หากจัดการไม่ดีเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะเป็นตัวการก่อ โรคระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ทั้งท้องร่วง ท้องเสีย โดยจะมีสัตว์จำพวก หนู แมลงสาบ แมลงวันเป็นพาหะนำโรค

กลุ่ม “ขยะติดเชื้อ” ไม่ว่าจะเป็น เข็มฉีดยา ไซริงค์ แม้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามโรงพยาบาลและมีการทำลายอย่างเป็นระบบ แต่ที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังคือ หมอเถื่อน เนื่องจากขยะติดเชื้อที่เกิดจากหมอเถื่อนจะไม่มีระบบการทำลาย และอีกส่วนที่ไม่ควรมองข้ามคือ กลุ่มผู้ป่วยบางโรคที่สามารถใช้เข็มฉีดยา ไซริงค์ เองที่บ้านได้ กลุ่มนี้ควรสอนวิธีการกำจัดเพราะหากทำลายไม่ดีก็จะเกิดโรคได้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะกลุ่มที่นับวันยิ่งมีมากแซงขยะประเภทอื่นๆ เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในโลกยุคดิจิตอล เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นที่นิยมถึงขั้นมีการเปรียบเปรยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น และสิ่งที่น่าห่วงคืออุปกรณ์เหล่านี้จะมีสารเคมีสะสมอยู่ อาทิ ตะกั่ว ที่ถือเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว

12