ประเมินโครงการการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ พร้อมด้วย ผศ.เตชะธรรม สังข์คร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ได้เชิญคณะกรรมการตรวจโครงการนำโดย  ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ และดร.วัชรี รวยรื่น  เดินทางไปยังตลาดนัดใต้เคี่ยม เพื่อประเมินโครงการดังกล่าวร่วมกับ  คณะกรรมการตลาด นำโดย กำนันนรินทร์ พันธ์เจริญ โครงการดังกล่าวครอบคลุม ๓ ประเด็น คือ การประชาสัมพันธ์ตลาดออนไลน์ การทำแผนที่ตลาดโดยใช้คิวอาร์โค้ต และการบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้หลักการของการรักษาอัตลักษณ์ที่เป็นของพื้นที่ให้คงอยู่

ฝ่ายบริการวิชาการฯ