จัดโครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย

โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   Attachments 55868351_2237037906507909_7050396786731181235_n (735 kB)

Read more

การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเดิม) เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้น โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าถึงตัวผู้เรียนได้รวดเร็ว โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว คณาจารย์ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

Read more

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่  http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   ตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 ชําระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 26

Read more

ร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการแต่งตัวด้วยชุดรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการขยะโดยการนำขยะมาปรับแต่งแล้วใช้ใหม่  ซึ่งชุดที่สวมใส่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น          

Read more

ประเมินโครงการการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ พร้อมด้วย ผศ.เตชะธรรม สังข์คร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ได้เชิญคณะกรรมการตรวจโครงการนำโดย  ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ และดร.วัชรี รวยรื่น  เดินทางไปยังตลาดนัดใต้เคี่ยม เพื่อประเมินโครงการดังกล่าวร่วมกับ 

Read more

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒  โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนสูงและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

Read more

โครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ การอนุรักษ์และฟิ้นฟูผักพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินติดตามผลและอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

Read more

นักศึกษาและอาจารย์ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

ชมบันทึกถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 https://www.facebook.com/sruthailand/videos/460318364454434/ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมเล่นเกมส์

Read more