โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเดิม) เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดขึ้น โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าถึงตัวผู้เรียนได้รวดเร็ว โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว คณาจารย์ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

Read more

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่  http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   ตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 ชําระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 26

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมเล่นเกมส์

Read more

‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ ทั่วโลกจัดการแบบไหน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรา?

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องจับตา เมื่อตลอดเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการกวาดล้างโรงงานรีไซเคิลซากเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายไปแล้วหลายแห่ง ความอันตรายจากมลพิษ คือปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นหากขยะประเภทนี้ถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถสร้างผลเสียหายที่ใหญ่หลวงตามมา ผกผันตามปริมาณที่มากขึ้นในทุกขณะ

Read more

นักศึกษาสิ่งแวดล้อมฯปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

Read more

อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแรงร่วมใจทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจ ทำ มคอ 7 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ขยะ” ภัยร้ายก่อโรค! ขยะจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสร้างปัญหามลพิษ ขยะยังเป็นตัวการสำคัญที่จะนำไปสู่หลากหลายปัญหาด้านสุขภาพสุขภาวะ เพราะขยะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคร้ายจำนวนมาก ส่วนขยะแบบไหนเป็นต้นตอของโรคอะไร ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขยะ เริ่มกันที่ ขยะมูลฝอย หากไม่รู้วิธีการแยกหรือเก็บทำความสะอาดก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของ เชื้อแบคทีเรีย หากจัดการไม่ดีเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะเป็นตัวการก่อ โรคระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ ทั้งท้องร่วง ท้องเสีย โดยจะมีสัตว์จำพวก หนู แมลงสาบ

Read more

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more