จัดโครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย

โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   Attachments 55868351_2237037906507909_7050396786731181235_n (735 kB)

Read more

ประเมินโครงการการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ พร้อมด้วย ผศ.เตชะธรรม สังข์คร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ได้เชิญคณะกรรมการตรวจโครงการนำโดย  ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ และดร.วัชรี รวยรื่น  เดินทางไปยังตลาดนัดใต้เคี่ยม เพื่อประเมินโครงการดังกล่าวร่วมกับ 

Read more

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒  โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนสูงและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

Read more

โครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ การอนุรักษ์และฟิ้นฟูผักพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินติดตามผลและอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

Read more