การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับนักสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการแต่งตัวด้วยชุดรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการขยะโดยการนำขยะมาปรับแต่งแล้วใช้ใหม่  ซึ่งชุดที่สวมใส่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น          

Read more

นักศึกษาและอาจารย์ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

ชมบันทึกถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 https://www.facebook.com/sruthailand/videos/460318364454434/ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมเล่นเกมส์

Read more

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด  “ค่ายเปิดโลกกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –

Read more

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ              

Read more

ค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 18-19 กพ. 59

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฟ  จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง

Read more