ร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการแต่งตัวด้วยชุดรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการขยะโดยการนำขยะมาปรับแต่งแล้วใช้ใหม่  ซึ่งชุดที่สวมใส่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น