สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่  http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   ตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 ชําระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 26

Read more

ร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนในงานสมุยคานิวัล ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการแต่งตัวด้วยชุดรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการขยะโดยการนำขยะมาปรับแต่งแล้วใช้ใหม่  ซึ่งชุดที่สวมใส่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น          

Read more

ประเมินโครงการการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ พร้อมด้วย ผศ.เตชะธรรม สังข์คร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  ได้เชิญคณะกรรมการตรวจโครงการนำโดย  ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ และดร.วัชรี รวยรื่น  เดินทางไปยังตลาดนัดใต้เคี่ยม เพื่อประเมินโครงการดังกล่าวร่วมกับ 

Read more

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ อาจารย์ปุณยนุช สุขหิรัญ  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อจัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะที่ต้นทางชุดที่ ๒  โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนสูงและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

Read more

โครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ การอนุรักษ์และฟิ้นฟูผักพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินติดตามผลและอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกิจกรรมในการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

Read more

นักศึกษาและอาจารย์ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

ชมบันทึกถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 https://www.facebook.com/sruthailand/videos/460318364454434/ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ นิทรรศการที่เสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมเล่นเกมส์

Read more

‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ ทั่วโลกจัดการแบบไหน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรา?

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องจับตา เมื่อตลอดเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการกวาดล้างโรงงานรีไซเคิลซากเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายไปแล้วหลายแห่ง ความอันตรายจากมลพิษ คือปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นหากขยะประเภทนี้ถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถสร้างผลเสียหายที่ใหญ่หลวงตามมา ผกผันตามปริมาณที่มากขึ้นในทุกขณะ

Read more

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว SRU ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด  “ค่ายเปิดโลกกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –

Read more

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการเพิ่มทักษะทางด้านมลพิษ ระบบนิเวศ และการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ              

Read more