ชาววิทย์ – แวด ร่วมใจสานฝันให้น้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด  “ค่ายเปิดโลกกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 26 มกราคม 2561

Read more

ชาววิทย์ – แวด ร่วมใจสานฝันให้น้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด  “ค่ายเปิดโลกกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 26 มกราคม 2561

Read more

ค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 18-19 กพ. 59

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฟ  จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว sru ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดแหลมทอง

Read more